नेपालसंग सम्वन्धित तिथि, मिति, धार्मिक चाडपर्व तथा दिवसहरूको सम्पूर्ण जानकारी

Mata Tirtha Ausi – Mothers Day

By Nepali Patro in Festivals .
March 27, 2020

Women’s Day / International Women’s Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
March 7, 2021

World Media Independence Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
April 14, 2020

International Press Freedom Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
May 3, 2021

World Book and Copyright Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
April 22, 2021

World Sports Journalist Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
April 15, 2021

World Pi Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
March 13, 2021

World Water Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
April 7, 2021

Ubhauli Festival

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in Festivals .
April 6, 2021

International Biodiversity Day

By Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya) in International Days .
May 21, 2020
error: Please get rights from Nepali Patro for coping contents from this site. !!!